1. Úvod
  2. O nás
  3. Reklamace
Reklamace

I když je procento reklamací mizivé, je dobré vědět, že u nás máte stejnou záruku jako v kamenném obchodě. Je v našem zájmu všechny reklamace řešit co nejrychleji, takže se nemusíte bát, že byste na vyřízení čekali déle než je nutné.

Reklamované zboží zašlete na adresu sídla provozovatele internetového obchodu: 
Alfa-sport
Lhotka 233
560 02 Česká Třebová

Pro rychlé vyřízení reklamace doporučujeme doložit doklad prokazující koupi zboží a vyplněný reklamační list.

Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Reklamační řád se vztahuje na spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace").

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců ode dne převzetí zboží. V souladu s ust. § 2104 odst. 1 Občanského zákoníku kupující věc prohlédne co nejdříve po jejím převzetí (nejpozději do 24 hodin) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Kupující má právo uplatnit reklamaci zboží v souladu s podmínkami Reklamačního řádu a je povinen uplatnit ji bez zbytečného odkladu, jinak je prodávající odpovědnosti zproštěn. V případě uplatnění reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nový výrobek začíná běžet nová záruční doba.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na žádost spotřebitele je dodavatel povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo.

Reklamaci kupující uplatní osobně v sídle provozovatele nebo písemně zasláním na adresu sídla provozovatele:

Alfa-sport.cz
Lhotka 233
560 02 Česká Třebová

Současně s uplatněním reklamace je nutno předložit reklamovaný předmět, který musí v kompletním stavu, řádně očištěn a zabalen do odpovídajícího přepravního obalu tak, aby nemohlo dojít k poškození zboží přepravou. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.

Přesné označení vytýkaných vad a specifikaci práv, která kupující vůči prodávajícímu uplatňuje, je třeba prodávajícímu sdělit hned na počátku při uplatnění reklamace, nejpozději při předání reklamovaného předmětu prodávajícímu.

Prodávající po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu:

  1. uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí; není-li možné oprávněnou reklamaci na místě vyřídit, přijme reklamovaný předmět do reklamačního řízení, v jehož průběhu dojde bez zbytečného prodlení k vyřízení oprávněné reklamace;
  2. na místě odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět kupujícímu vrátí;
  3. přijme reklamovaný předmět k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána jako oprávněná a v rámci reklamačního řízení bez zbytečného prodlení vyřízena nebo bude odmítnuta.

O možnosti převzít reklamovaný předmět z reklamačního řízení (jak v případě kladně vyřízené reklamace, tak i v případě odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající kupujícího předem dohodnutým způsobem.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na úhradu nákladů vzniklých se zasláním zboží k reklamaci. Náklady budou uhrazeny v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží, tzn. max. ve výši poštovného pro Balík do ruky dle platného ceníku České pošty. Předpokladem pro uhrazení nákladů je doložení kopie účtenky za poštovné.
V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo vyúčtovat kupujícímu částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 


 

Mějte prosím na mysli, že obrázky produktů mají pouze informativní charakter, zboží se může ve skutečnosti mírně lišit. Provozovatel si současně vyhrazuje právo měnit technické specifikace produktů.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 14. březžna 2018. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 
Kde nás najdete

Lhotka 233

560 02 Česká Třebová

 

 
Kontaktujte nás
Alfa sport
Po - Pa: 08:00 - 16:00
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.